Lennart Piper

Bolagets bedriver sin verksamhet enligt ISO standarder för att bygga, hyra ut, äga och underhålla fastigheter.
Bolaget etablerades 1991 och har org. nr. 556436-2878 och finns på
Lilla Fjellsholmen 170, 442 71 Kärna, (GPS Vedhall 170) Göteborg samt på
Aviorvägen 7, 846 94 Vemdalen, Storhogna (GPS koordinater) Jämtland.
Piper Fastighet AB ägs av familjen Piper, mobil 0708 85 87 80

rimage1aviorvgen7rimage

Från den 19 juni 2022 övergick bolagets certifierade ledningssystem (12 år) till att bli egendeklarerat ledningssystem enligt standarderna ISO 14001:2015 - miljö/9001:2015 - kvalitet/45001:2018 - arbetsmiljö/27001:2022 - informationssäkerhet, egendeklarationen är baserade på de egna interna revisionerna.