Lennart Piper

Post- och besöksadress: Lilla Fjellsholmen 170, 442 71 Kärna, (GPS Vedhall 170) Göteborg
och på Aviorvägen 7, 846 94 Vemdalen, Storhogna (GPS koordinater) Jämtland.
Organisationsnummer: 556436-2878 Bolagets etableringsår: 1991
Piper Fastighet AB ägs av familjen Piper
Systerföretag: Internationell Miljöprestanda AB - IEP
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Kontakt telefon: +46 (0) 708 85 87 80

rimage1aviorvgen7rimage

Piper Fastighet AB och Internationell Miljöprestanda - IEP (policy) har varit (12 år) miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015, kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015 och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 45001:2018 av certifieringsorganet LRQA - Lloyd´s som är ackrediterade av UKAS.
Från den 19 juni 2022 har ledningssystemet övergått till att bli egendeklarerat enligt samma ISO standarder och även enligt ISO/IEC 27001:2017/2022 (informationssäkerhet). Egendeklarationen är baserade på de egna interna revisionerna.