Skriv ut

   

Kalvön ligger 45 km öster om Gamla Stan och 25 km innan Sandhamn, 1 km från Boda Brygga och 3 km från Gällnö.

Post- och besöksadress: Kalvön, 139 90 Värmdö, Stockholms län
Parkering finns vid Boda Brygga (1 km från Kalvön)
SL-buss 438 trafikerar Boda Brygga från Slussen i Stockholm
Waxholmsbolaget trafikerar Kalvöbryggan (vintertid) och vi kör med "Buster"sommar och vinter.

                     

Kalvön från söder (Boda) mot norr                   Stignät på Kalvön

Den östra delen av Kalvön genomgick i mars 2014 en föryngring. Vi arbetar sedan dess med
att fräsa ned stubbar, ta hand om stormfällda träd samt samla in ris som fräses ned till fyllmaterial
för stigar och vägar.

I norrviken på Kalvön finns en grillplats som vi anlagt för att bl.a. underlätta för friluftsbesökare.
Idag ordnar vi fortlöpande med torr grillved vid grillplatserna på den sydöstra delen
(ca 80 m öster om Kalvö fyr) och vid Norrviken (viken på norra delen av Kalvön).
På Kalvön lämnar alla grillplatsen som man själv vill finna den. 

   

Fråga gärna Lennart om Kalvön +46 708 85 87 80