FASTIGHETSDATA

Fastighetsbeteckning Kalvön 1:2, Kalvön 103, 13990 Värmdö, Stockholms län
Byggnad 102 pumphus: 15 m², nybyggd år 2001
Byggnad 103 huvudhus: 110 m², snickarbyggt Ekeforshus, "Viken" år 2001
Byggnad 105 förrådsbyggnad: ca 120 m², etappombyggd år 2010
Byggnad 107 lillstuga: 20 m², ombyggd år 2005
Byggnad 108 förråd: 15 m², nybyggd år 2005
Byggnad 109 båtstuga
: 15 m², byggnadsår 2004
Byggnad 110 båthus: 15 m², ombyggd år 2012

Grundvattenanläggning: djup 70 m och flöde ca 50 liter/minut
Avlopp-/mark infiltrationsanläggning area: ca 25 m²

Fastighetsbeteckning Kalvön 1:1, Kalvön 103, 13990 Värmdö, Stockholms län
Byggnad 101 färjevaktstugan, västra Kalvön: 15 m², byggd >100 år
Byggnad 104:en:
Kalvö fyr, Sjöfartsverket C 6508, 10 m², höjd 16 m, byggd år 1912
Byggnad 106
transformatorhus NS43140: Vattenfall, nordöstra Kalvön byggd år 2012: 6 m²
Båtbrygga
: 22 m² med 2 båtplatser, byggnadsår 2004
Godkänd fartygsbrygga av Waxholmsbolaget och Värmdö kommun; 12 m², byggnadsår 2012
Telefonledning: Telia/Skanova, sydvästra till östra Kalvön: ca 850 m
Mobiltäckning: 4G, ca 100 Mbit/s nedladdning och ca 20 Mbit/s uppladdning
Ängar: ca 5 ha eller 50 000 
Skog: ca 10 ha eller 100 000 
Gammelskog: ca 17 ha eller 170 000 
Naturpark: ca 17 ha eller 170 000 

Kalvön 1:2 med byggrätt: 8 025 m² (0,8 ha) med byggnaderna 102,103, 105 och 107-110, 
byggnader utanför Kalvön 1:2 är 101, 104 och 106.

För byggnation på Kalvön 1:1 krävs enligt länsstyrelsen f.n. strandskyddsdispens inom 300 m från strandlinjen, enligt miljöbalken 7 kap §14 krävs strandskyddsdispens inom 100 m från strandlinjen. 
Förhoppningsvis kommer länsstyrelsen motivera varför 300 m skall gälla.för Kalvön enligt den motiveringsskyldighet som finns i propositionen ”Strandskyddet och landsbygdsutvecklingen” (prop. 2008/09:119) och enligt Naturvårdverkets vägledning 2010:4. Beslut rörande utökat strandskydd skall fattas i det enskilda fallet (Kalvön 1:1) och inte genom generella föreskrifter (prop. 2008/09:119, s. 99) och hänsyn skall tas enligt 7 kap. 25 § i miljöbalken om enskilds rätt vid inskränkning att använda mark eller vatten.

Kalvö markareal: totalt 48,8 ha eller 488 000 
Kalvö vattenareal: 96,7 ha 
eller 967 000 

MASKINDATA
Doosan 140, årsmodell 2019, levererad 2019-04-18
Redskap årsmodell 2019 för Doosan 140, pallgaffel, timmergrip, skopor (3st), FAE träfräs, MB stenkross, Atlas Copco hammare. 

Traktor: MF 5445 4WD frontlastare kran P25, årsmodell 2012 - såld april 2019
Ålö pallgaffel/skopa 185 HT/stengrep/arbetskorg, 
årsmodell 2012-14 - såld april 2019
Flishugg: Heizohack HM6-400STD, årsmodell 2014 - såld april 2019
Stubbfräs: Stumper 3500, årsmodell 2014 - såld april 2019
Vedklyv Meec 5 ton: årsmodell 2009
Sågverk: Logosol M8 med timmerfräs, årsmodell 2013
Timmervagn: Mowi 850 9 ton, årsmodell 2012 - såld april 2019
Gräsklippare: Stiga Park President, årsmodell 2002
Aluminiumbåt: Busterårsmodell 2019
Minifyrhjuling: årsmodell 2012
Fyrhjuling: Yamaha Breeze/släpkärra, årsmodell 2000
Sexhjuling: CanAm Outlander 650, årsmodell 2015